ตอนที่ 23 รถดำนาแบบนั่งขับ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว