knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยในโครงการย่อย เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี” ของโครงการการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระหว่าง สวก. และ บริษัท เฮลท์ อเวนิว จำกัด

โดยมี นายอุทัย เจริญวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน และ นายปรีดา ลิมป์ชนาภา กรรมการบริษัท เฮลท์ อเวนิว จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก.