knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน พหลโยธิน กทม.