knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมจัดสัมมนากระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ตลาดแพะอาเซียน : โอกาสของประเทศไทย และ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด จัดสัมมนา "กระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 2" ในหัวข้อ "ตลาดแพะอาเซียน : โอกาสของประเทศไทย" และ "ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ" ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีการ แช่แข็งตัวอ่อนแกะแพะการจัดตั้งต้นแบบธุรกิจผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์" ณ โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ปาร์คแอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมี นายนอบ คงพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีนางสาวศิริกร วิวรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก. และนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษากระบี่ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

ภายในงานมีการบรรยาย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
1) การสนับสนุนโครงการสร้างศักยภาพการเลี้ยงแพะของประเทศไทย โดย ศ. กิตติคุณ ดร. พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป (ผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ สวก.)
2) ตลาดแพะและแกะในอาเซียน : โอกาสทองของประเทศไทย โดย ดร. วรชาติ ดุลยเสถียร (ที่ปรึกษาสมาคมการค้าแพะ-แกะระหว่างประเทศ
3) นมแพะ ทำอะไรได้บ้าง โดย ผศ. ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ)
4) นมแพะ ขายได้ขายดี โดย คุณอารักษ์ สันประเสริฐ (เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เจ้าของฟาอิซฟาร์มแพะขนาดใหญ่)
5) การเลี้ยงแพะ-แกะในประเทศมาเลเซีย โดย Mr. N. Yogendran (ผู้เลี้ยงแพะ-แกะในประเทศมาเลเซีย)

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ให้แง่คิดข้อเสนอแนะต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย รวมทั้งการสำรวจตลาดและความต้องการของการรับเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ที่ที่มีส่วนในการแก้ปัญหาของการเลี้ยงแพะและแกะในประเทศไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนมแพะ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 120 คน