knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.เข้าร่วมงาน ขับเคลื่อนข้าวไทยยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรม อวดโฉมผลิตภัณฑ์ล่าสุดใน Thailand Rice Convention 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ หรือ “Thailand Rice Convention 2017” (TRC 2017) ขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต” เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้รับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว พร้อมด้วยผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สำคัญ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อิรัก อิหร่าน สเปน อังกฤษ ไนจีเรีย เคนยา แอฟริกาใต้ เวียดนาม กัมพูชา และสปป. ลาว เป็นต้น ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เกษตรกร และสื่อมวลชน รวมกว่า 1,000 คน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน TRC 2017 นอกจากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและกิจกรรมศึกษาดูงานแลัว ยังได้จัดนิทรรศการ “Rice Plus” ทั้งในบริเวณสถานที่ประชุม และนิทรรศการสำหรับประชาชนที่สนใจ ณ ลานอีเดน 3 บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมข้าว.. ก้าวต่อไปของข้าวไทย” ในประเด็น การพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย

โดยในปีนี้ได้นำเสนอแนวคิด “Rice Plus : ข้าวไทย ก้าวใหม่..ด้วยนวัตกรรม” เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของการเป็นผู้นำการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก และโชว์นวัตกรรมข้าวไทยที่นำนวัตกรรมขั้นสูงมาแปรรูปข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล สอดคล้องกับนโยบาบของรัฐบาลที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value-based Economy ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”