knowledge.php
- A +

กิจกรรม

คอบช. จัดการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วมในการจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานได้จัดหัวข้อเสวนาและบรรยายพร้อมผู้ร่วมเสวนาในเครือข่าย คอบช. และคลินิกวิจัย คอยให้คำปรึกษาโครงการวิจัยมุ่งเป้าฯ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน