โครงการฝึกอบรม

ปฏิทินโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 click Download
ลำดับ ชื่อหลักสูตร จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร ระยะเวลาในการอบรม สถานะ ดูรายละเอียด
1 หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5 20 31 มีนาคม 2562 ระหว่างวันที่ 13-15, 21-24 พฤษภาคม 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 7 30 15 มีนาคม 2562 27-29 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

3 หลักสูตร สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุ่นที่ 3 30 15 กุมภาพันธ์ 2562 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

4 หลักสูตร สร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย รุ่นที่ 2 30 01 กุมภาพันธ์ 2562 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ

5 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 5 25 25 มกราคม 2562 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อ