ทุนการศึกษา

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

ปี 2562

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ปี 2552-2558

ทุน สวก.

ปี 2548-2554