รู้ทันศัพรูพืช


 โรคราสนิม

โรคราสนิม

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

  เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ

 แมลงวันทอง (1)

แมลงวันทอง (1)

  แมลงวันทอง (2)

แมลงวันทอง (2)

 เพลี้ยจักจั่น

เพลี้ยจักจั่น

 โรคแอนแทรคโนส

โรคแอนแทรคโนส

 โรคราดำ

โรคราดำ

 โรคปลายผลเน่าหรือโรคราเสี้ยน

โรคปลายผลเน่าหรือโรคราเสี้ยน

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 โรคราแป้ง

โรคราแป้ง

 ด้วงแรด

ด้วงแรด

 โรคทะลายเน่า

โรคทะลายเน่า

 หนู (1)

หนู (1)

 หนู (2)

หนู (2)